Matriky, květiny

Příslušným úřadem a matrikou pro svatební obřad na hradě Houska je Městský úřad Dubá.

kontakt: paní Papírníková, telefon 487 870 201.
Více na
http://www.mestoduba.cz/